[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok

Civil szervezetek

KISMAMA KLUB

A Kismama Klubba jelentkező családoknak 2018-ban havonta egy alkalommal szerveztünk programot.
A résztvevők száma hasonló volt, mint az előző években és a családok rendszeresen eljöttek a meghirdetett összejövetelekre. 13 család járt hozzánk, összesen 21 kisgyermekkel. Közülük 1 család lakik Szőcön, 4 pedig Ajka-Padragkúton.
Az első alkalommal felmértük a jelentkezők igényeit. A családok a kötetlen együttlét mellett a kötött programokat, előadásokat is igényelték. Így több alkalommal szerveztünk előadást is. Ezek témája volt:
• Szalóki Andrea /az ajkai Nevelési Tanácsadó logopédusa/ előadása a kisgyermekek beszédfejlődéséről,
• az Ajkai Mentőszolgálat mentőtisztjének bemutatója „Elsősegélynyújtás kisgyermekkorban” címmel,
• Védőnő előadása „Oltásokról, fogápolásról” címmel,
• Óvónő előadása „Befogadás az óvodában” címmel,
• Egészséges ételek elkészítésének módjáról kaphattak a szülők tájékoztatást, kóstolóval egybekötött összejövetelünkön,
• Gyermeknapi rendezvényünkön is szeretettel vártuk a Klub tagjait, gumilabdával ajándékoztunk meg minden gyermeket,
• Ringató foglalkozást szerveztünk Németh Noémi szakember segítségével,
• Mikulás ajándékkal is kedveskedtünk a kicsiknek.


Képek

Halimba
Halimba
Halimba„Bakonyszéli vadvirágok” kertbarát kör

A kertbarát kör megalakulása, működési célja

I. 2016. január 14-én megalakult helyi Kertbarát kör a hónapban töltötte a harmadik „születésnapját”. Tagjai között nemcsak halimbai, de szőci, padragkúti és ajkai hobbykertészeket is találunk. A szerveződés ötlete 2015. kora őszén, több szálon is elindult, de a végső lökést „A Magyarország legszebb konyhakertjei” c. országos verseny adta, melyen Halimba település elsőként 2015-ben vett részt. A kertészkedést népszerűsítő versenyen, helyi szinten 12 „konyhakertész” indult, akik elsők között kapták a meghívót a Kertbarát kör alakuló ülésére.
A megalakulással egy olyan szerveződés létrehozása volt a cél, ahol az érdeklődés középpontjában a kertészkedés, a kertművelés áll. A jelenlegi tagok között több éves/évtizedes szakmai gyakorlattal és tapasztalattal bíró mind amatőr és mind képzett kertészek is megtalálhatóak. A havonkénti összejövetelek során a tudás átadása, a tapasztalatok kicserélése és közös megvitatása a cél, hiszen tanulni jöttünk egymástól, egymásért. A találkozókon igyekszünk mindig az aktuális kertészeti munkák köré csoportosítani mondandónkat, melyet képekkel és hasznos ismeretekkel fűszerezett előadás indukál.

II. A szervezet megújulása
2018. évben a klub életébe néhány új „elem” került. A megújuláshoz az szükséges információkat egy kérdőív szolgáltatta, melyet a tagok 2017 év végén, anonim módon töltöttek ki. Arra kerestük a választ, hogy milyen változásoknak, újításoknak örülnének a részvevők, amitől a klub eredményesebben működése, a tudás mélyebb és hathatósabb átadása biztosítható. A válaszok alapján az alábbi eredmények születtek:

 Mindenekelőtt, nevet adtunk a klubnak: közös döntés alapján a választás a „Bakonyszéli vadvirágok” névre esett.
 A többség javaslatára az elméleti foglalkozás mellett több gyakorlati „óra” lebonyolítását céloztuk meg kültéri helyszíneken.
 Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a foglalkozások mindig az adott hónap aktuális kertészeti munkáiról szóljanak. Ebben viszont igyekeztünk nagyobb teret engedni a részvevőknek: vagy Ők is bekapcsolódtak az előadásba és/vagy javaslatokkal élnek azok tartalmát illetően. Ugyanakkor abban is megállapodtunk, hogy a kertészeti ismereteken belül nem csak a zöldségtermesztésre fókuszálunk, hanem teret engedünk további kertészeti ágazatoknak is úgy, mint a dísz- és gyógynövények, a gyümölcsfajok és a szőlő termesztésének is.
 Közös döntés alapján megszavaztuk, hogy havonként tagdíjat fizetünk, melyből finanszírozni tudjuk – némi kiegészítés mellett – a felmerülő működési költségeket, vendégelőadók díját, szakmai kirándulások költségét.
 És végezetül népszerűsítésünk végett saját facebook oldal létrehozásáról is döntöttünk, ahová az elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások „tananyagát”, továbbá a klub életének és működésével kapcsolatos egyéb információkat tennénk közre.

III. Működés 2018-ban

III.1 Tagok
A 2016-os alakuló ülésen ugyan még közel 30 tagot számlált a társaság, azonban az azóta eltelt évek során jelentős volt a lemorzsolódás. Napjainkban a havi találkozókat átlagosan 12-15 fő látogatja rendszeresen. Többségükben halimbai lakosok, de a környékbeli településekről (Szőc, Ajka-Padragkút, Ajka) is számolhatunk tagokkal, akik rendszeres látogatói a találkozóknak. Három év távlatából elmondható, hogy majdhogynem baráti közösség jött létre ezzel a szerveződéssel, ahol a tagok lelkesedése kifogyhatatlan nemcsak a kertészkedés, hanem az új ismeretek befogadása terén is.

III.2 Találkozók gyakorisága, helyszíne
A havi találkozónkat minden hónap első csütörtökén tartjuk, melynek a szeptembertől márciusig/áprilisig a halimbai Művelődési Háza ad otthont délután 4 és 6 óra között. A késő tavaszi és nyári hónapokban – jó idő esetén – szabadtéren tartjuk a foglalkozásokat, vagy a Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes kertben (továbbiakban: Emlékház) vagy a tagok kertjeiben. Ezen „kitelepülésekkel” jó alkalom kínálkozik arra, hogy egymástól praktikus, gyakorlatias ötleteket ellesve tanuljunk, továbbá a csapatot és az összetartozást is erősíti.

III.3 Találkozókról általában
Célunk az, hogy minden alkalommal az adott hónap aktuális kertészeti munkáiról beszélgessünk, tanuljunk. Így lehetőség kínálkozik arra, hogy a hónap elején tanultakat, még az adott hónapban a tagok saját kertjükben, a gyakorlatban is kipróbálhassák.
Beltéri helyiségben tartott foglakozásainkon képekkel és szöveges tartalommal ellátott előadások adnak lehetőséget az új ismeretek megszerzésére vagy a már ismertek rögzítésére. Kültéri helyszíneken igyekszünk gyakorlatorientált „órákat” tartani, ahol az elméleti ismeretek a munkavégzés során könnyebben elsajátíthatóak.
Minden év tél végén, kora tavaszán magbörzét, majd május végén palántabörzét tartunk, ahol a saját termesztésből származó vetőmagok és palánták cseréjére van lehetőség.
Továbbá 2016 tavaszától a halimai Családi Egészségnap keretein belül „Kamramustra” néven a tagok a feleslegként megmaradt lekvárjaikkal, szörpjeikkel és egyéb házi finomságaikkal kedveskednek a rendezvény jelenlevőinek, melyeket kemencében sült kalács mellé kínálnak. Ezzel egyrészt a klub népszerűsíthető, másrészt rámutat arra, hogy ezen tevékenységnek napjainkban is van létjogosultsága. Ugyanis ezen házi finomságok nemcsak ízletesek, de – a vegyszermenetes termesztésből származó és tartósítószer mentes eltevésnek köszönhetően – egészségesek is.
2018. évben elsőként szakmai kiránduláson vettünk részt, mely nemcsak a látókör szélesítésére, de a csapatépítésre is kiválóan alkalmas. Ennek fényében ilyen szakmai kirándulásokat a jövőben is tervezünk a késő tavaszi, vagy kora őszi időszakban.
A találkozókon tagdíjat szedünk (500 Ft/fő/alkalom), amit csak az fizet, aki személyesen is jelen van. A 2018-as évben elsőként a halimbai önkormányzattól 30 ezer forintos támogatást kapott a klub, melyet a szeptemberi szakmai kirándulás alkalmával használtunk fel.

III.4 Reklám és hírverés
2018 márciusában „megszületett” a klub népszerűsítésére szolgáló facebook oldala, amin havi találkozók előadásainak összefoglalóit lehet olvasni. Ugyanakkor a 2017-es és a 2018-as években több alkalommal is lehetőség volt a helyi újságban (Halimbai Hírek) cikkeket megjelentetni az adott hónap aktuális kertészeti munkáiról, mely során a klub működése is fókuszba került. Ezzel a lehetőséggel 2019. évben is szívesen élnénk.

III.5 2019. évre ütemezett tervek
Továbbra is fontosnak véljük az elméletek mellett a gyakorlati foglalkozások megtartását, ahol a kertészeti munkavégzés során a tudás könnyebben elsajátítható. Ennek kapcsán pl.: április hónapban dugványiskola létesítését tervezzük, mely során magának a dugványozásnak, mint vegetatív szaporításnak a gyakorlata is eredményesebben elsajátítható. Helyszínként az Emlékház kertjét jelölnénk ki.
Hogy a tagok még inkább „magukénak is érezzék” a klub tevékenységét, ezért a részvevőknek idén is lesz lehetősége, foglalkozások lebonyolítására. Ennek fényében már előre betervezett nyári foglalkozáson a háziszappan készítését mutatnánk be, melyhez számos gyógynövényt használnánk fel. Az előadót pedig tagjaink közül választanánk.
2019-re is tervezünk szakmai kirándulást, ha lehetőség kínálkozik késő tavaszra és/vagy kora őszre. Ennek kapcsán olyan települést keresnénk fel, ahol számos és lehetőleg különböző típusú, kertészkedéssel kapcsolatos helyszín megtekinthető. A tavalyi zirci kirándulás után Bakonybél vagy Pannonhalma települések látogatása várható.
Tapasztalatszerzés reményében más – környékbeli – kertbarát körrel való kapcsolatfelvételt is tervezünk. Jó lehetőségnek kínálkozhat az ajkai (bódéi) Bolgár kert kertművelői, akikkel akár palántabörze vagy más szabadtéri rendezvény kapcsán találkozhatnánk.


III.6 Elérhetőség, kapcsolat
A „Bakonyszéli vadvirágok” kertbarát kör vezetője: Imre Zsuzsanna
Telefonszám: +36 20 229 6146
e-mail cím: gyogynovenyeskert@gmail.com
facebook oldal: https://www.facebook.com/Bakony-széli-vadvirágok-kertbarátok-köre


Képek

Halimba
Halimba
Halimba
Halimba
Halimba
Halimba
Halimba
Halimba
Halimba2018. év találkozói - (46 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

BABA-MAMA KLUB

2016. január 14-én alakult Baba-mama klub 3 éves korig várja a falu legkisebb polgárait és szüleiket egy kötetlen, tapasztalat átadó, a gyereknevelés csínját-bínját megvitató beszélgetésre. A foglalkozások alkalmával a gyerekek számára játékok állnak rendelkezésre. A Baba-mama klub keretében minden évben megrendezésre kerül az Anyatejes világnap, ahol előadásokkal, hívják fel a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára.
A Baba-mama klub foglalkozásainak a helyi Művelődési Ház ad otthont, minden hónap 3. csütörtökén 10.00-12.00-ig
Foglalkozásvezető: Szalai Katalin védőnő


Képek

Halimba
HalimbaHALIMBAI KÓRUS


A 2017. októberében először főleg óvónőkből, de később helyi lakosokkal kibővült kórus hiánypótló szerepet betöltve alakult. Repertoárjukban dallamos, könnyű magyar, külföldi, korabeli és régebbi zeneszerzők, klasszikusok világi, egyházi művei is szerepelnek.
Kórusvezető: Grőberné Adorján Renáta
Céljuk, hogy éneklésükkel örömet szerezzenek, valamint a karéneklés értékes közösségi hagyományainak fenntartása.
Az énekkar megalakulása óta minden évben a falu jelentősebb rendezvényein fellépnek: pl. Nagyboldogasszony napi búcsú és falunap, Karácsonyi Hangverseny.
A próbákat minden kedden 17 órától a helyi Művelődési Házban tarják.


Képek

Halimba
HalimbaHalimba Község Polgárőr Egyesülete

Halimba Község Polgárőr Egyesülete 1995-ben alakult. Elnöke: Dél Károly, helyettese: Sárfi Ákos. Egyesületünk azért jött létre, hogy falunkban bűnmegelőzés céljából segítsük a rendőrség munkáját és a rendezvény szervezések alkalmával biztosítsuk a helyszíneket, útlezárásokat.
Jelenleg 14 fővel munkálkodunk, csoportunk tagjai nyugdíjasok és aktív női illetve férfi dolgozók. Hetente több alkalommal nappal teljesítünk szolgálatot, illetve éjszakánként is 2 alkalommal, 2-3 fővel 5 órát járőrözünk községünkben. Társaimmal mindezt szabadidőnkbe, térítés nélkül végezzük.
2017-ban egyesületünk 1.234 órát töltött járőrözéssel, ezenkívül részt vettünk a falunapi rendezvényen, Mindenszentekkor a temetőben járőröztünk, a bringafesztiválkor pedig a versenyszámoknál segédkeztünk, bár főzni most nem tudtunk, de a Dr. Szalai Miklós Általános Iskola Szülői Munkaközösségének felajánlottuk alapanyag keretünket, így nagyobb mennyiségben tudtak lángost készíteni,ezzel is támogatva az Általános Iskolát és Hársfa Óvoda Alapítványait.
2018-as terveink megegyeznek eddigi célkitűzéseinkkel: a falu által szervezett programokon aktívan segíteni, a tavalyi évhez képest még több időt járőrözéssel tölteni, a többi civil szervezettel karöltve községünkben az összetartást erősíteni.
Szeretnénk, ha létszámunk bővülne, ezért új tagok jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségen: delkaroly@freemail.hu.
Ezenkívül várjuk közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeiket! Segítsenek, hogy egy kis figyelemmel vigyázhassunk szomszédainkra, rokonainkra, barátainkra!

Figyelmüket megköszönve:

Dél Károly
elnök
8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: halimba [ kukac ] vazsonykom.hu